College of Health Sciences Hosts Delegation from Holland

A College of Health Sciences team led by UKZN Deputy Vice-Chancellor and Head of the College of Health Sciences, Professor Busisiwe Ncama, hosted a delegation from the Erasmus School of Public Health Policy and Management in Holland as part of a Memorandum of Understanding agreement recently signed by the two institutions. During discussions, the delegations

Equipping Leaders with Key Skills

The School of Laboratory Medicine and Medical Sciences (LMMS) held a two-day Leadership and Emotional Intelligence Training workshop led by renowned coach and consultant, Mrs Mariane Vorster, on the Nelson R Mandela School of Medicine campus. The College of Health Sciences has held several such workshops to help equip its leaders with key skills required

Prevention of Strains and Sprains Focus of UKZN World Health and Safety Day

UKZN’s Occupational Health and Safety Department celebrated World Health and Safety Day by hosting an event to raise awareness about preventing sprains and strains in the workplace. World Health and Safety Day is celebrated annually on 28 April to create awareness on safety issues with the emphasis being that safety at work should continue throughout

Nursing Students Take Part in Spirit of Adventure Event

Second-year UKZN Bachelor of Nursing students took part in a Spirit of Adventure team building exercise with professional service staff and academics at Shongweni Dam near Durban. The event involves outdoor adventure in a bid to promote personal and interpersonal growth. Designed to emphasise leadership, team building and personal development, the participating students went through

Ithimba Lase-UKZN Lishaye Into Ecokeme ngama-Open Days

Click here for English version INyuvesi yaKwaZulu-Natal (i-UKZN) ifinyelele ezinkumbini zabafundi baKwaZulu-Natali ngama-Open Dayophikweni lwaseMgungundlovu nolwase-Westville. Lo mcimbi omkhulu waminyaka yonke unika abafundi baka-Grade 11 nabaka-Grade12 ithuba lokuthi bazi ngezifundo ezehlukene ezenziwa e-UKZN, uhlelo lokwemukelwa nendlela yokubhalisa nezinhlelo zokulekelelwa kwabafundi nosizo lwemali olukhona. Abamele amaKolishi aseNyuvesi womane baphendule imibuzo yezivakashi, bakhipha nezincwajana ezinemininingwane ngemikhakha engafundelwa.

Project to Improve Asthma Control in African Children Launched

A study to improve the control of asthma in African children was launched at UKZN’s Nelson R Mandela School of Medicine. The Achieving Control of Asthma in Children in Africa (ACACIA) study, initiated by the Queen Mary University of London, is a R36 million initiative funded by the National Institute for Health Research (NIHR) in

Abafundi Bezobuhlengikazi Bagubhe iNyanga ye-Autism

Click here for English version Abafundi base-University of KwaZulu-Natal abenza unyaka wesine eMkhakheni wezobuHlengikazi bagubhe iNyanga ye-Autism kuMbasa(April) ngokubamba iqhaza emikhankasweni ehlukene ebihlelwe yi-Action in Autism, inhlangano engenzi nzuzo efundisa nge-autism, ifundise nezingane ezibanjwe yilokhu kugula. Laba bafundi babambe iqhaza ngokusiza abazali balezi zingane nasemtholampilo ohlolela lokhu kukhubazeka njalo emva kwezinyanga ezine. Abafundi bahlale nezingane

Huge Cash Injection for Lung Cancer Control

Phase two of the College of Health Sciences’ Multinational Lung Cancer Control Programme (MLCCP) led by Dr Themba Ginindza has received a R40 million grant from the Bristol-Myers Squibb Foundation (BMSF). The project seeks to launch a proof-of-concept incubation for the Cancer Centre of Excellence and Research (CACER) concept by adding a clinical component to

Leadership Pathway Workshop at UKZN

UKZN’s School of Clinical Medicine (SCM) hosted a workshop on the Leadership Pathway for its heads of departments, and professional services staff as well as Department of Health Heads of Clinical Units. This event was funded through a public private partnership with a leading financial services company in South Africa, PPS for Professionals. Speaking at

Senior PhD A First for College of Health Sciences

Dr Ismail Bhorat, Honorary Clinical Fellow at UKZN and Head of Inkosi Albert Luthuli Hospital’s Foetal Unit is the first person to graduate with a senior doctoral degree from the College of Health Sciences. A leading foetal specialist, Bhorat was part of a team of experts who conducted South Africa’s first pinhole surgery on a baby whilst