Ground-breaking Research Gets to the Root of Permanent Hair Loss Amongst African Women

Professor Ncoza Dlova, the Dean of UKZN’s School of Clinical Medicine and internationally renowned Dermatologist, through her global collaborative work with a number of scientists; have identified a new gene that is a major cause of permanent hair loss amongst women of African descent. They discovered the root cause of Central Centrifugal Cicatricial Alopecia (CCCA), one

Ucwaningo Luthole Ukuthi Kunesidingo Sokwandisa Ukuphepha Ekubeletheni Ngomthungo e-Afrika

Click here for English version Imiphumela yocwaningo luqhakambise isidingo sokwandiswa kokuphepha ngesikhathi sokubeletha ngomthungo. U-Dkt David Bishop, oyi-Honorary Clinical Associate eMnyangweni WezokuBulala imiZwa Yomuntu Okwesikhashana, uwumbhali wocwaningo oluthi Maternal and Neonatal Outcomes after Caesarean Delivery in the African Surgical Outcomes Study: a 7-day Prospective Observational Cohort Study, olusanda kushicilelwa emqulwini ohlonishwayo wezesayensi i-The Lancet Global Health. Imiphumela

Antibiotics Changed the World: Mathibe

University of KwaZulu-Natal’s Discipline of Pharmaceutical Sciences academic, Rev Dr Lehlohonolo Mathibe, recently told KwaZulu-Natal Coastal Region’s South African Society of Occupational Health Nurses (SASOHN) at Umkhumbane Community Hall in Chesterville, Durban, that antibiotics have done wonders for the medical world. ‘Antibiotics have changed the world,’ he said. ‘Infectious diseases (that) used to kill many

Audiology Students Commemorate World Hearing Day

Third-year Audiology students commemorated World Hearing Day at a Durban special school on World Hearing Day celebrated on 3 March annually. Accompanied by their lecturers, the students presented to the staff of RP Moodley Special School in Clare Estate. The school is for children with special needs. The students conducted a variety of presentations on

World First Longitudinal Study on Depression

UKZN academics and their peers from the United States and the United Kingdom undertook a study of the spatial structuring of depression on a national scale in South Africa. This longitudinal study, a world first, was recently published in the prestigious scientific journal Nature Scientific Reports. Titled, Spatial Structure of Depression in South Africa: A longitudinal

FAIMER Fellowship for UKZN Academic

‘It feels great to be chosen by the Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER),’ said UKZN’s Professor Mergan Naidoo after he received the FAIMER scholarship. Every year, approximately 20 candidates are chosen from the international community for this fellowship. Naidoo is the only recipient from South Africa and one of

Dr Veron Ramsuran, FLAIR Fellowship recipient.

FLAIR Fellowship for UKZN Researcher

Senior lecturer in the School of Laboratory Medicine and Medical Sciences at UKZN, Dr Veron Ramsuran, has been awarded the UK Royal Society Future Leaders – African Independent Research (FLAIR) Fellowship. In conjunction with the African Academy of Sciences (AAS) the Fellowship aims to produce Africa’s next generation of independent research leaders undertaking cutting-edge research

Usuke Enhluphekweni Waya Esikhundleni Sobuholi

Click here for English version UDkt Pamela Pillay usuka kude njengoba eseqokwe njengoMholi Wezemfundo Kwezokufunda Nokufundisa eSikoleni Sezifundo Zokuxilonga Imithi kanye noKwelapha (i-LMMS). Uhola uhlelo lwe-UKZN Body Donor futhi ungumcwaningi ovakashile ohlelweni oluphambili lwe-United States National Institutes of Health (i-NIH) oluxhase uhlelo lwe-Developing Research Innovation, Localisation and Leadership in South Africa (DRILL). UPillay wakhulela elokishini lasePhoenix enyakatho

Odokotela Abahlinzayo Besifazane Bangenisa Emkhakheni Ogcwele Abesilisa

Click here for English version Ngaphansi kobuholi benhloko entsha uDkt Rajhmum Madansein, uMnyango we-Cardiothoracic Surgery e-UKZN uguqula enye yamagumbi okuhlinza iziguli ebeyikade yaziwa njengegcwele abesilisa balenza laba elawowonke umuntu. Lo Mnyango obe sematheni ngonyaka odlule uphinde wakhiqiza udokotela wokuqala wesimame onsundu eNingizimu Afrika ohlinzayo owungoti wenhliziyo, uDkt Lindiwe Sidali. Kuqopheke umlando ngenkathi kusebenza ithimba elihlinzayo

TIBA Initiative Makes Inroads

Launched a year ago, the College of Health Sciences’ Tackling Infections to Benefit Africa (TIBA) Initiative has made great progress in the community and within the College. The initiative is part of a multidisciplinary research programme involving nine African countries collaborating with the University of Edinburgh in the United Kingdom to tackle infectious diseases. To