Obengumsizi Wasekhaya Wesikhashana Uthole Iziqu Zobudokotela

Click here for the English version Ngesikhathi engumfundi, uPamela Sithole ubenza izifundo zakhe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eSikoleni Sezifundo Zokwelapha i-Nelson R Mandela futhi esebenza njengomsizi wasekhaya. Ukusebenza kwakhe kanzima kube nomphumela omuhle ngenkathi ephothula iziqu zakhe ngokuphuma phambili emkhakheni Wesayensi Yezesikhumba. ‘Bengihlale ngisebenza kanzima kodwa bengingakholwa ukuthi ngiphume phambili. Ngiyaziqhenya ngokuphumelela kwami yize noma bengibhekene nezinselelo

UKZN hosts Successful Open Day for Learners

Prospective students, keen to pursue a degree at UKZN, attended the 2018 Undergraduate Information Open Day held at the Westville and Pietermaritzburg campuses recently. The learners, some accompanied by parents and others by their teachers, were eager to find out more about programmes offered at the University. Representatives from the University’s four Colleges answered questions

ISikole Sezifundo Zokwelapha e-UKZN sithole Igunya Eligcwele Lokuqhubeka Nokwethula Izifundo Eminye Iminyaka Emihlanu Ezayo

Click here for English version I-Health Professions Council of South Africa (i-HPCSA) isanda kuhlola uhlelo lwezifundo zokwelapha lwase-UKZN yase ilugunyaza ngokugcwele iminyaka emihlanu ezayo. IKolishi Lezifundo Zezempilo (i-CHS) lithokoze kakhulu ngenxa yokunconywa uMkhandlu ngohlelo lwabo oluphambili lwezokwelapha kanye nohlelokufunda, futhi baphinde bancoma nezinhlaka zabo ezinhle kakhulu, uhlelo lokulekelela abafundi, uhlelo lokuqeqesha olusabalele i-Decentralised Clinical Training

Nephrologists Graduate with PhDs and Join Elite Group

Dr Nomandla Madala and Dr Kwazi Celani Ndlovu have graduated with Doctor of Philosophy degrees in Medicine, joining an elite group of just seven Specialist Physicians and Nephrologists holding PhDs in South Africa. Madala and Ndlovu were supervised by Professor Alain Assounga of the School of Clinical Medicine at UKZN. ‘I am ecstatic!’ said Madala,

Medical Graduates Receive Prestigious Eucerin Award

UKZN’s Department of Dermatology in the School of Clinical Medicine recently awarded seven top performing Dermatology final-year Medical students with Eucerin Awards valued at one thousand rand (R1 000) each during the Final Year awards ceremony held by the College of Health Sciences at UKZN Howard campus. The Eucerin awardees are Dr Adhavna Bodasing, Dr

Inheritance Patterns in Drug Usage Researched for Degree

Dr Duyilemi Chris Ajonijebu was always determined to venture out beyond teaching into the challenging field of research and proof of his success in doing that was evident for all to see when he was awarded a Doctor of Philosophy (Physiology) degree. Ajonijebu’s PhD study, titled: Characterising Epigenetic Alterations Following Cocaine Consumption, focused on the

Against the Odds – Refugee Student Obtains PhD

He came, he saw, he studied hard and overcame. Things were not easy for Dr Ngomu “Akeem” Akilimali – among the many challenges were being French-speaking and a refugee with little money in his pockets. But at the end of a long and winding road which started in the Democratic Republic of the Congo (DRC),

Neuroscientist Hopes to Counter Awareness Barriers Around Mental Disorders

PhD graduate of Philosophy in Human Physiology, Dr Khayelihle Brian Makhathini, plans to establish an awareness programme that will educate communities about mental disorders. Makhathini, who currently works as an Academic Development Officer in the School of Laboratory Medicine, says he is looking forward to this year’s Canadian IBRO-USCRC School of Neuroscience gathering titled: Neural

Medical Doctor Graduates Despite Severe Brain Damage

Dr Nkosinathi Shongwe, who survived a fatal motor vehicle accident, which claimed the life of his friend and colleague, Mr Tumelo Seliane – a final-year Medical student at UKZN in 2015 – has graduated. Shongwe sustained serious neurological damage in the accident and could not continue with his studies for more than a year. In

Four Medical Biochemist Researchers Awarded Doctorates

The Discipline of Medical Biochemistry at UKZN’s College of Health Sciences celebrated achievements of four Medical Biochemist Scientists who were awarded Doctor of Philosophy in Health Sciences degrees. The four PhD holders are Dr Sanil Duleep Singh, Dr Shanel Raghubeer,  Dr Samantha Mary Anderson and Dr Prishani Nansook. Said Singh: ‘It’s been a long road