Nurses Do it for the Nurses

UKZN’s Nursing Discipline celebrated International Nurses Day (IND) by hosting an event themed Nurses also have a Right to Health. The event was held at the College of Health Sciences’ George Campbell Building at Howard College campus. The international day is celebrated around the world on 12 May, the anniversary of Florence Nightingale’s birth, to

Fourth-Year Nursing Students Engage Radio Listeners on Dementia

Fourth-year Nursing students; Ms Slindile Madela and Mr Bonginhlanhla Ngubane recently spoke to the Izwilomzansi community radio station about dementia in the context of human rights. Madela and Ngubane are currently doing their Psychiatric Nursing module and were interviewed by radio host Sindi Shezi on the “Senza Kwenzeke” Show, with the aim of deepening the

KRISP Cautions about Intellectual Property when Fostering Innovation and Entrepreneurship

Understanding Intellectual Property (IP) allows people and businesses to harness creations of the human mind and realise their economic potential through commercialisation. It is important to know what constitutes intellectual property, who owns the intellectual property and what protection and advantages are afforded to intellectual property owners. This was the focus of the fourth breakfast

Healing through Music

Final-year Medical student at the Nelson R Mandela School of Medicine, Mr Senzeni Tshuma is juggling his MBChB classes with his music like a pro. With the help of his manager, Vusi Kubeka who also manages Nkomazi FM, Senzeni who goes by the stage name of “Dr Senzo” has already produced four hot singles that

Obstetrics and Gynaecology Head Awarded Prestigious Prize for Clinical Research Publication

Head of the Obstetrics and Gynaecology Department in the College of Health Sciences at the University of KwaZulu-Natal, Professor Motshedisi Sebitloane has recently been honored by the International Journal of Gynecology and Obstetrics (IJGO) and awarded the John J. Sciarra IJGO Prize Paper Award for 2017. IJGO is the official journal of the International Federation of Gynecology and

Obengumsizi Wasekhaya Wesikhashana Uthole Iziqu Zobudokotela

Click here for the English version Ngesikhathi engumfundi, uPamela Sithole ubenza izifundo zakhe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eSikoleni Sezifundo Zokwelapha i-Nelson R Mandela futhi esebenza njengomsizi wasekhaya. Ukusebenza kwakhe kanzima kube nomphumela omuhle ngenkathi ephothula iziqu zakhe ngokuphuma phambili emkhakheni Wesayensi Yezesikhumba. ‘Bengihlale ngisebenza kanzima kodwa bengingakholwa ukuthi ngiphume phambili. Ngiyaziqhenya ngokuphumelela kwami yize noma bengibhekene nezinselelo

UKZN hosts Successful Open Day for Learners

Prospective students, keen to pursue a degree at UKZN, attended the 2018 Undergraduate Information Open Day held at the Westville and Pietermaritzburg campuses recently. The learners, some accompanied by parents and others by their teachers, were eager to find out more about programmes offered at the University. Representatives from the University’s four Colleges answered questions

ISikole Sezifundo Zokwelapha e-UKZN sithole Igunya Eligcwele Lokuqhubeka Nokwethula Izifundo Eminye Iminyaka Emihlanu Ezayo

Click here for English version I-Health Professions Council of South Africa (i-HPCSA) isanda kuhlola uhlelo lwezifundo zokwelapha lwase-UKZN yase ilugunyaza ngokugcwele iminyaka emihlanu ezayo. IKolishi Lezifundo Zezempilo (i-CHS) lithokoze kakhulu ngenxa yokunconywa uMkhandlu ngohlelo lwabo oluphambili lwezokwelapha kanye nohlelokufunda, futhi baphinde bancoma nezinhlaka zabo ezinhle kakhulu, uhlelo lokulekelela abafundi, uhlelo lokuqeqesha olusabalele i-Decentralised Clinical Training

Nephrologists Graduate with PhDs and Join Elite Group

Dr Nomandla Madala and Dr Kwazi Celani Ndlovu have graduated with Doctor of Philosophy degrees in Medicine, joining an elite group of just seven Specialist Physicians and Nephrologists holding PhDs in South Africa. Madala and Ndlovu were supervised by Professor Alain Assounga of the School of Clinical Medicine at UKZN. ‘I am ecstatic!’ said Madala,

Medical Graduates Receive Prestigious Eucerin Award

UKZN’s Department of Dermatology in the School of Clinical Medicine recently awarded seven top performing Dermatology final-year Medical students with Eucerin Awards valued at one thousand rand (R1 000) each during the Final Year awards ceremony held by the College of Health Sciences at UKZN Howard campus. The Eucerin awardees are Dr Adhavna Bodasing, Dr