Graduate Feels at “Home” while Doing Community Service

‘Newcastle is a fast-growing centre and I like the fact it doesn’t only remind me of home but also feels like home,’ says Mr Lunganathi Hose, who is currently doing his Physiotherapy community service at Madadeni Hospital in the town. Hose fell in love with the area when he did Decentralised Clinical Training (DCT) programme

Pharmacy Students Benefit from Clinical Training at Newcastle Hospital

Newcastle’s Madadeni Hospital Pharmacy staff were overjoyed to be given the opportunity of hosting UKZN final-year Pharmacy students doing their first Decentralised Clinical Training (DCT) programme. ‘The students were well-behaved, respectful and very eager to learn,’ said Pharmacy Manager, Mr Nathi Mchunu. ‘We really wish we had more time with them,’ said Pharmacist, Mrs Vereesha

Izinga le-WHO lesiKhungo Senqubo Yamakhathakhatha

Click here for English version Ibamba likaSekelashansela, uSolwazi Nana Poku, wesese ngokuzwa izindaba zokuthi i-Centre for Pharmaceutical Policy and Evidence-based Practice isithathwa njengesikhungo esibambisene ne-World Health Organization (WHO). USolwazi Poku uthe: ‘Akusiyo into encane lokhu okwenzekile, kanti i-UKZN inamava okweseka imisebenzi nezinhlelo kwe-WHO kuwo wonke amazinga.’ Isikhungo silawulwa uSolwazi kwezamaKhathakhatha, uSolwazi Fatima Suleman, ohlonishwa umhlaba

Open Day 2019

Don’t miss out on our 2019 Open Day. Ungaphuthelwa, nawe biza abanye.