Fourth-Year Nursing Students Engage Radio Listeners on Dementia

Fourth-year Nursing students; Ms Slindile Madela and Mr Bonginhlanhla Ngubane recently spoke to the Izwilomzansi community radio station about dementia in the context of human rights. Madela and Ngubane are currently doing their Psychiatric Nursing module and were interviewed by radio host Sindi Shezi on the “Senza Kwenzeke” Show, with the aim of deepening the

KRISP Cautions about Intellectual Property when Fostering Innovation and Entrepreneurship

Understanding Intellectual Property (IP) allows people and businesses to harness creations of the human mind and realise their economic potential through commercialisation. It is important to know what constitutes intellectual property, who owns the intellectual property and what protection and advantages are afforded to intellectual property owners. This was the focus of the fourth breakfast

Obstetrics and Gynaecology Head Awarded Prestigious Prize for Clinical Research Publication

Head of the Obstetrics and Gynaecology Department in the College of Health Sciences at the University of KwaZulu-Natal, Professor Motshedisi Sebitloane has recently been honored by the International Journal of Gynecology and Obstetrics (IJGO) and awarded the John J. Sciarra IJGO Prize Paper Award for 2017. IJGO is the official journal of the International Federation of Gynecology and

Obengumsizi Wasekhaya Wesikhashana Uthole Iziqu Zobudokotela

Click here for the English version Ngesikhathi engumfundi, uPamela Sithole ubenza izifundo zakhe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eSikoleni Sezifundo Zokwelapha i-Nelson R Mandela futhi esebenza njengomsizi wasekhaya. Ukusebenza kwakhe kanzima kube nomphumela omuhle ngenkathi ephothula iziqu zakhe ngokuphuma phambili emkhakheni Wesayensi Yezesikhumba. ‘Bengihlale ngisebenza kanzima kodwa bengingakholwa ukuthi ngiphume phambili. Ngiyaziqhenya ngokuphumelela kwami yize noma bengibhekene nezinselelo

UKZN hosts Successful Open Day for Learners

Prospective students, keen to pursue a degree at UKZN, attended the 2018 Undergraduate Information Open Day held at the Westville and Pietermaritzburg campuses recently. The learners, some accompanied by parents and others by their teachers, were eager to find out more about programmes offered at the University. Representatives from the University’s four Colleges answered questions

ISikole Sezifundo Zokwelapha e-UKZN sithole Igunya Eligcwele Lokuqhubeka Nokwethula Izifundo Eminye Iminyaka Emihlanu Ezayo

Click here for English version I-Health Professions Council of South Africa (i-HPCSA) isanda kuhlola uhlelo lwezifundo zokwelapha lwase-UKZN yase ilugunyaza ngokugcwele iminyaka emihlanu ezayo. IKolishi Lezifundo Zezempilo (i-CHS) lithokoze kakhulu ngenxa yokunconywa uMkhandlu ngohlelo lwabo oluphambili lwezokwelapha kanye nohlelokufunda, futhi baphinde bancoma nezinhlaka zabo ezinhle kakhulu, uhlelo lokulekelela abafundi, uhlelo lokuqeqesha olusabalele i-Decentralised Clinical Training